Dienst Na VerkoopBinnen garantie
Indien uw toestel jonger is dan twee jaar (of 5 jaar via serVIPlus), valt de herstelling onder garantie. U kan uw toestel in Sony Center Brugge binnenbrengen (of wij komen het -tegen betaling- bij u thuis afhalen) voor herstelling.
Herstellingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of fysieke schade, vallen buiten garantie.
Raadpleeg voor meer informatie de volledige garantievoorwaarden.

Buiten garantie
Indien uw Sony toestel een defect vertoont buiten garantie of beschadigd raakt, kan u uw toestel in Sony Center Brugge binnenbrengen (of wij komen het -tegen betaling- bij u thuis afhalen) voor herstelling.
Vervolgens wordt de herstelling buiten garantie uitgevoerd, al dan niet voorafgegaan door een raming van de kosten.

Xtend
Sony biedt de mogelijkheid de standaard garantieperiode van twee jaar uit te breiden tot vijf jaar.
Zo blijft u gegarandeerd gedurende vijf jaar gespaard van onverwachte kosten.
Voor meer informatie kan u terecht in Sony Center Brugge.
Voorwaarden en prijzen vindt u terug op de Xtend infofiche

Vaio hersteldienst

 • Binnen garantie: Indien uw Vaio een defect vertoont dat onder garantie valt, zorgt de Vaio-Link helpdesk voor de ophaling van uw toestel bij u thuis. Mocht er zich een probleem voordoen bij het aanmelden van uw toestel, kan u steeds in Sony Center Brugge terecht. Vaio-Link helpdesk: +32 2 717 32 18
 • Buiten garantie: Indien uw Vaio notebook een defect vertoont dat buiten garantie valt, kan u in Sony Center Brugge, -erkend "Vaio out-of-warranty service partner" van Sony- terecht.
 • Software: ook voor softwareproblemen kan u beroep doen op de informatica-specialisten van Sony Center Brugge

PlayStation PlayStation3 herstellingen worden steeds rechtstreeks door PlayStation zelf behandeld.
Mocht je overwegen om een nieuw toestel aan te schaffen, we hebben SONY PS3 320GB + MOVE + STARTERDISC + EYE CAMERA voor 349€ uit voorraad leverbaar.
De procedure voor herstelling bij PlayStation:
1. HARDWARE (De console/handheld):

 • Garantie: 1 jaar na aankoop.
 • Binnen 1 maand na aankoop defect: bellen met Customer Contact Center van Playstation; telnr.: 011-516406. Het artikel wordt dan (bij een geconstateerd defect) kostenloos vervangen voor een nieuw exemplaar. De datum van de eerste aankoop is leidend voor de resterende garantieperiode. Ook is het mogelijk om de eventuele defecte PlayStation via het Internet aan te melden. Ga naar www.playstation.com en kiest u voor de mogelijkheid “hulp & advies” in het menu. Daar kunt u wellicht ook nog de oplossing voor het probleem met de PlayStation vinden.
 • Na de eerste maand (maand 2 t/m 12): bellen met Customer Contact Center van Playstation; telnr.: 011-516406. Het artikel wordt dan (bij een geconstateerd defect) kostenloos vervangen voor een gerefurbished exemplaar (electronisch en cosmetisch in nieuwstaat gebrachte console). Garantie op de refurb is 3 maanden. De datum van de eerste aankoop is leidend voor de resterende garantieperiode. Is de resterende garantieperiode vanaf de eerste aankoop nog langer dan drie maanden dan heeft de klant daar natuurlijk recht op. Indien het toestel na de 10de maand defect gaat, zal er dus een garantie van 3 maand op de herstelling gegeven worden.
  Voorbeeld 1: Klant koopt op 1 januari 2005 een PlayStation. Deze gaat defect op 1 maart 2005. De PlayStation wordt vervangen op 3 maart 2005. De garantie loopt dan door t/m 1 januari 2006.
  Voorbeeld 2: Klant koopt op 1 januari 2005 een PlayStation. Deze gaat defect op 28 november 2005. De PlayStation wordt vervangen op 1 december 2006. De garantie loopt dan t/m 1 maart 2006.
  Ook hier geldt natuurlijk dat de eventuele defecte PlayStation via het Internet kan aangemeld worden.
 • Buiten garantie (> 1jaar): bellen met Customer Contact Center van Playstation telnr.: 011-516406. Het artikel wordt dan (bij een gecontateerd defect) vervangen voor een nieuw of gerefurbished (electronisch en cosmetisch in nieuwstaat gebrachte console) exemplaar tegen betaling. Garantie op de refurb is 3 maanden. De datum van de eerste aankoop is leidend voor de resterende garantieperiode. Dat wil zeggen dat als de console binnen de garantieperiode wordt vervangen men minimaal recht heeft op drie maanden garantie. Is de resterende garantieperiode vanaf de eerste aankoop echter nog langer dan drie maanden dan heeft de klant daar recht op. Ook hier geldt natuurlijk dat de eventuele defecte PlayStation via het Internet kan aangemeld worden.
 • Niet alle "klachten" hebben direct betrekking op een defecte PlayStation. Vandaar het advies van PlayStation om contact op te laten nemen met het Customer Contact Center van PlayStation zodat deze het probleem wellicht direct kunnen oplossen. Ook kunt u de “hulp & advies” omgeving op www.PlayStation.com bezoeken om het antwoord op uw vraag (probleem) te vinden.

2. ACCESSOIRES (controller, memorycard, AV-kabel, netsnoer, Eye Toy camera, microphone, memorystick, headphone, etc.):

 • Garantie: 1 jaar na aankoop
 • Bellen met Customer Contact Center van Playstation telnr.: 011-516406. Het artikel wordt bij een geconstateerd defect, kostenloos vervangen voor een nieuw exemplaar of voor hetzelfde model met een andere kleur.
 • Niet alle "klachten" hebben direct betrekking op een defecte PlayStation. Vandaar het advies van PlayStation om contact op te laten nemen met het Customer Contact Center van PlayStation zodat deze het probleem wellicht direct kunnen oplossen. Ook kunt u de “hulp & advies” omgeving op www.PlayStation.com bezoeken om het antwoord op uw vraag (probleem) te vinden.

3. SOFTWARE (spellen):

 • Geen garantie tenzij er een officieel erkende fout in het spel zit. Dit wordt expliciet gecommuniceerd door Playstation.
 • Bij bekrasde/niet werkende spellen contact op laten nemen met Customer Contact Center van PlayStation telnr.: 011-516406.

BELANGRIJK:

 • Consoles zullen worden vervangen voor een console van het oorspronkelijke model van aankoop. Is deze niet beschikbaar dan wordt deze vervangen voor een nieuwer model of voor een gelijk model met een andere kleur.
 • Accessoires zullen worden vervangen voor een accessoire van het oorspronkelijke model van aankoop. Is deze niet beschikbaar dan wordt deze vervangen voor een nieuwer model of voor een gelijk model met een andere kleur.
 • Artikelen van PlayStation worden bij een geconstateerd defect dus ook werkelijk vervangen door een gelijk of recenter artikel. Crediteringen, verrekingen en/of facturatie uwerzijds zijn dus niet aan de orde. Er is één uitzondering op deze regel: het artikel is uit de productie genomen en in zijn geheel niet meer leverbaar.
 • Garantie is slechts geldig wanneer de originele aankoopbon of factuur (waarop de datum van aankoop en de naam van de detaillist is aangegeven) wordt getoond, samen met het defecte produkt. In geval van een refurb/vervanging dient de pakbon (die is afgegeven bij de aflevering van de console/accessoire) als aankoopbewijs.
 • Tevens is garantie slechts geldig als het garantiezegel en het serienummer op het product niet beschadigd of verwijderd zijn.
 • De garantie is niet geldig indien het defect is veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand, stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
 • Een gebarsten display van de PlayStation Portable valt normaliter buiten de garantie
 • Bekijk voor het aanmelden van een defect altijd de algemeen geldende garantievoorwaarden in de bijgeleverde handleiding van een PlayStation (Portable) artikel.
 • Niet alle "klachten" hebben direct betrekking op een defecte PlayStation. Vandaar het advies van
 • PlayStation om contact op te laten nemen met het Customer Contact Center van PlayStation zodat deze het probleem wellicht direct kunnen oplossen. Ook kunt u de “hulp & advies” omgeving op www.PlayStation.com bezoeken om het antwoord op uw vraag (probleem) te vinden.Tags:


Officieel agent van

Unify
Unify