24Mei2018

PrivacyverklaringWij respecteren je privacy.
Xperience Center verwerkt in het kader van hun activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. We hanteren hiervoor een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.Xperience Center Brugge

Gistelse Steenweg 356, 8200 Brugge
Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Xperience Center is Filip Michiels, telefonisch bereikbaar op het nummer 050/30 06 49 en per mail via mail@xcb.be
 

Welke persoonsgevens verwerkt Xperience Center? 

Xperience Center verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar overeenkomsten om hun commerciële activiteiten te kunnen uitoefenen. 
Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Xperience Center verwerkt geen weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR. 
De betrokken persoon ontvangt op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Xperience Center gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres mail@xcb.be. 
 

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Xperience Center. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.
In dit verband merkt Xperience Center wel op dat zij jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Xperience Center je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante tips, nieuwigheden of promoties indien je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Xperience Center zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.
 

Bron van de persoonsgegevens

 Xperience Center verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf.
 

Duurtijd van de verwerking

Xperience Center houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.
In principe bewaart Xperience Center de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Xperience Center werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen. Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.
De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Xperience Center niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.
Xperience Center houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.
 

Veiligheid van de persoonsgegevens

Xperience Center waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. 
 

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Xperience Center geeft de gegevens NIET door aan derden.
 

Jouw rechten onder de GDPR

Xperience Center waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).
Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Xperience Center je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.
 

Cookies

Xperience Center maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Xperience Center trouwens nog naar haar cookieverklaring.
 

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Xperience Center werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken. 
 
 Versie van deze privacyverklaring
 Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 24 mei 2018.Tags:

Tags


Officieel agent van

Unify
Unify